Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε το Ορθοπαιδικό Κέντρο μας

Το DKO Ορθοπαιδικό Κέντρο του ορθοπαιδικού χειρουργού Δημήτρη Καστρενόπουλου, παρέχει στους ασθενείς του Ορθοπαιδικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών για τις παθήσεις των αρθρώσεων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Ισχίο και το Γόνατο μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον, με τις πλέον σύγχρονες θεραπείες Βιορθοπαιδικής τεχνολογίας και εμφυτευμάτων αρθροπλαστικής.

Στο κέντρο μας λειτουργεί πελματογράφος – κινητική ανάλυση βάδισης, σύστημα αρχειοθέτησης ασθενών καθώς και σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης των ασθενών.

Βρίσκεται σε προάστιο του Πειραιά τη Νίκαια,

Ατταλείας 299, 18452

Το ιατρείο μας

Φωτογραφίες