Χειρουργική Ισχίου

Η αρθροπλαστική Ισχίου στον 21ο αιώνα με την επαναστατική τεχνική ASI.

Ένα δύσκαμπτο και επώδυνο ισχίο μπορεί να επηρεάσει δραματικά τις καθημερινές δραστηριότητες σας στη ζωή, ακόμα και στο να περπατάτε χωρίς πόνο.

Σήμερα εμείς μπορούμε να αντικαταστήσουμε το ισχίο σας με χειρουργικές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας και τεχνολογία αιχμής, όπως η Αρθροπλαστική Ισχίου microplasty ASI.

Η Ολική Αρθροπλαστική καθώς και η Αρθροσκοπική Χειρουργική του Ισχίου είναι ασφαλείς και αξιόπιστες χειρουργικές διαδικασίες που μπορούν να σας προσφέρουν πλήρη επιστροφή στις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Στην Αρθροπλαστική του Ισχιου γίνεται αντικατάσταση των φθαρμένων – πασχόντων τμημάτων και αντικατάσταση αυτών με τεχνικά. Ο στόχος αυτής της χειρουργικής διαδικασίας είναι: η πλήρης ελάττωση του πόνου και η καλύτερη βάδιση μέσα από τη βελτίωση των κινήσεων της άρθρωσης του Ισχίου, ειδικά δε με την microplasty ASI η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι πολύ σύντομη και ασφαλής.