ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Τι είναι η θεραπεία με Βλαστοκύτταρα BMCΕίναι μία μη χειρουργική θεραπεία η οποία χρησιμοποιείται από ένα νέο κλάδο της Ιατρικής που ονομάζεται ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΉ ΙΑΤΡΙΚΗ για  διάφορες ορθοπαιδικές παθήσεις και αθλητιατρικές κακώσεις. Το BMC (Bone Marrow Concentrate) είναι συμπυκνωμένος μυελός που λαμβάνεται από το μυελό των οστών της λεκάνης. Κατόπιν μέσα από μια διαδικασία επεξεργασίας φυγοκέντρησης λαμβάνεται ένα ισχυρό διάλυμα, πλούσιο σε αρχέγονα Βλαστοκύτταρα που θα εκχυθεί στην πάσχουσα περιοχή θεραπευτικά στον ίδιο χρόνο.

 Ενδείξεις Θεραπείας με Βλαστοκύτταρα

Η θεραπεία με συμπυκνωμένο μυελό των οστών (BMC) ενδείκνυται για την μέτρια και προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα των αρθρώσεων, όπως και τις τενόντιες βλάβες που δεν έχουν ικανοποιητική ανταπόκριση σε θεραπεία με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP).

 Τα Βλαστοκύτταρα μπορούν:

Να διεγείρουν την επιδιόρθωση και την αποκατάσταση του χόνδρου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον πόνο και την δυσκαμψία των αρθρώσεων όσων ασθενών πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα.

Να επουλώσουν ρήξεις τενόντων και μυϊκές θλάσεις.

 Mερικές ενδείξεις παθήσεων όπως:

 • Μέτρια και προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα όλων των αρθρώσεων.
 • Ρήξη και θλάση μυών.
 • Μερική ρήξη προσθίου και οπίσθιου χιαστού στο γόνατο
 • Μερική ρήξη τενόντων στον ώμο.
 • Άσηπτη νέκρωση μηριαίας κεφαλής στο ισχίο σε αρχικό στάδιο.
 • Μερική ρήξη Αχιλλείου.

Οι οποίες μπορούν να θεραπευτούν τελείως σε μεγάλο ποσοστό με την ανώδυνη μη χειρουργική θεραπεία BMC, δηλ. με αυτόλογα Βλαστοκύτταρα από μυελό των οστών.

 Ποιες είναι οι μοναδικές – ειδικές ιδιότητες όλων των βλαστοκυττάρων (stem cells)?

Τα Βλαστοκύτταρα διαφέρουν από όλα τα άλλα είδη κυττάρων του σώματος μας και έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

 • Είναι ικανά να διπλασιάζονται (δηλ.

διαιρούνται) και να αναπαράγουν τους εαυτούς τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Είναι αδιαφοροποίητα (δηλ. μη ειδικά)

Μπορούν κάτω από ορισμένες συνθήκες να μετεξελιχθούν (δηλ.διαφοροποιηθούν) σε ειδικούς τύπους κυττάρων.

Τα Βλαστοκύτταρα των ενηλίκων (adult stem cells) τυπικά διαφοροποιούνται και παράγουν κύτταρα ανάλογα του ιστολογικού ιστού όπου βρίσκονται.

 • Μειώνουν την ένταση της φλεγμονής.
 • Συμμετέχουν ενεργά στη κυτταρική ανάπτυξη και την ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων.

Τα adult stem cells.

Αποτελούν τα αρχέγονα, κυρίαρχα κύτταρα του οργανισμού και είναι πηγή δημιουργίας

των ιστών και των οργάνων που απαρτίζουν το σώμα μας.

Πιστεύεται ότι είναι αδιαφοροποίητα κύτταρα μεταξύ των διαφοροποιημένων κυττάρων ενός ιστού η οργάνου. Ο δε πρωταρχικός ρόλος αυτών είναι να επουλώνουν και να διατηρούν υγιή το συγκεκριμένο ιστό όπου βρίσκονται

(δηλ. ονομάζονται σωματικά Βλαστοκύτταρα).

Τα δε κύτταρα αυτά ενεργοποιούνται όταν λαμβάνουν σήματα τραυματισμού η φλεγμονής του μυοσκελετικού μας.

Τα Βλαστοκύτταρα δεν εξαφανίζονται.

 Μετά την γέννησή μας όπου υπάρχουν σε μεγάλο αριθμό και παραμένουν στο σώμα μας βαίνουν σταδιακά μειούμενα. Έτσι μετά από κάποια ηλικία η ανανέωση των ιστών επιβραδύνεται με αποτέλεσμα οι βλάβες των ιστών να γίνονται μη αναστρέψιμες και έτσι επέρχεται το γήρας.

Μια από τις πηγές που υπάρχουν σε αφθονία adult stem cells είναι ο μυελός των οστών – όπως τα οστά της λεκάνης.
Όπου εκεί βρίσκονται αιμοποιητικά Βλαστοκύτταρα (που παράγουν όλα τα αιμοποιητικά στοιχεία του αίματος), καθώς και μεσεγχυματικά Βλαστοκύτταρα (mesenchymal stem cells – bone marrow stromal cells) που μπορούν να παράγουν οστούν, χόνδρο και λιπώδη κύτταρα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν το σχηματισμό συνδετικού ιστού.

 Η θεραπεία με BMC στοχεύει.

Στο να συλλέξει τα Βλαστοκύτταρα από τους ιστούς όπου βρίσκονται σε αφθονία και να τα ενθέσει στο σημείο της βλάβης, μαζί με ενεργοποιημένα αιμοπετάλια.

Τα Βλαστοκύτταρα υπό την καθοδήγηση των ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων και των κυττάρων από τους περιβάλλοντας τη βλάβη ιστούς ξεκινούν να διαφοροποιούνται σε κυτταρικούς πληθυσμούς όμοιων της συγκεκριμένης ιστικής βλάβης συμβάλλοντας στην τελική αποκατάσταση της βλάβης.

 Λήψη Βλαστοκυττάρων.

Το πλέον ενδεδειγμένο σημείο συλλογής βλαστοκυττάρων από μυελό των οστών είναι τα οστά της λεκάνης, τα οποία λαμβάνονται με οστική παρακέντηση και λόγω του μεγάλου αριθμού αυτών δεν απαιτείται καλλιέργεια. Έτσι η θεραπεία εφαρμόζεται σε ένα στάδιο σε νοσοκομειακό χώρο η κατάλληλα οργανωμένο Ιατρικό περιβάλλον.

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη μικρής ποσότητας νωτιαίου μυελού γίνεται φυγοκέντρηση για να απομονώσουμε τα Βλαστοκύτταρα και τους Αυξητικούς Παράγοντες των Αιμοπεταλίων σε μεγάλη συγκέντρωση και με τη καθοδήγηση υπερηχοτομογράφου η ακτινοσκοπικού μηχανήματος εγχύονται σε ένα χρόνο στην πάσχουσα περιοχή.

 Οι Ποιο Συχνά Θεραπευόμενες Παθήσεις με Αυτόλογα Βλαστοκύτταρα BMC

 ΩΜΟΣ

 • Τενοντίτιδα στροφικού πετάλου και ρήξεις μερικού πάχους (υπερακάνθιος κλπ.).
 • Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής
 • Τενοντίτιδα Μακράς κεφαλής δικεφάλου.
 • Ρήξεις επιχείλιου χόνδρου.
 • Οστεοαρθρίτιδα και αστάθεια.

ΙΣΧΙΟ

 • Άσηπτη Νέκρωση Μηριαίας κεφαλής.
 • Τενοντίτιδα λαγωνοψωίτη.
 • Τροχαντηρίτιδα –Θυλακίτιδα.
 • Ρήξεις Επιχείλιου Χονδρου.
 • Σύνδρομο
 • Ιερολαγωνίτιδα – αρθρίτιδα.

ΓΟΝΑΤΟ

 • Τενοντίτιδα επιγονατιδικού (jumpers knee).
 • Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίας.
 • Χονδρομαλάκυνση επιγονατίδας.
 • Μερική ρήξη συνδέσμων (ΠΧΣ / ΟΧΣ κλπ.).
 • Τενοντίδα / ρήξη οπίσθιων μηριαίων, Χήνειου ποδός.
 • Οστεοαρθρίτιδα.
 • Σύνδρομο Λαγωνοκνημιαίας Ταινίας (ITB).

ΚΑΡΠΟΣ / ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ

 • Τενοντοελυτρίτιδα De Quervains.
 • Tενοντίτιδα καρπού δακτύλων.
 • Οστεοαρθρίτιδα.
 • Κακώσεις συνδέσμων / χόνδρινες βλάβες.

 ΑΓΚΩΝΑΣ

 • Πλάγια και έσω επικονδυλίτιδα.
 • Κακώσεις, ρήξεις δικέφαλου και τρικέφαλου τένοντα.

 ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ / ΑΚΡΟΣ ΠΟΔΑΣ

 • Άκανθα πτέρνας / Πελματιαία απονευρωσίτιδα.
 • Τενοντίτιδα Αχιλλείου / Περονιαίων.
 • Χρόνιο Διάστρεμμα αστραγάλου

Η Θεραπευτική Δύναμη των Αυτόλογων Βλαστοκυττάρων BMC

 Δράσεις των ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ BMC

 •  Να βοηθήσουν στην αποφυγή συμφύσεων στη περιοχή της βλάβης.
 • Να βοηθήσουν στην αυξημένη αιμάτωση της περιοχής

 Αντιφλεγμονώδη δράση

 • Απελευθερώνοντας ειδικές πρωτεΐνες που μειώνουν την ένταση της φλεγμονής (ονομαζόμενες κυτοκίνες).

Μεγάλου βαθμού Διαφοροποίηση

 • Τα Βλαστοκύτταρα στο σημείο της βλάβης διαφοροποιούνται σε ΧΟΝΔΡΟΚΎΤΤΑΡΑ (χόνδρος), ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΕΣ (οστούν) κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ για μετά την θεραπεία με Αυτόλογα Βλαστοκύτταρα BMC

 Τι μπορεί να συμβεί μετά τη Θεραπεία με Αυτόλογα Βλαστοκύτταρα BMC 

 • Μόλις παρέλθει η δράση του τοπικού αναισθητικού στη περιοχή της έγχυσης, μπορεί να αυξηθεί έντονα ο πόνος, η αίσθηση καύσου και οιδήματος στη πάσχουσα περιοχή τουλάχιστον για τις επόμενες 24 ώρες ανάλογα την περιοχή της θεραπείας.
 • Θυμηθείτε ότι, η θεωρεία της θεραπείας με Αυτόλογα Βλαστοκύτταρα BMC είναι να δοθεί η αίσθηση στον οργανισμό σας ότι μόλις «κακοποιήθηκε», έτσι λοιπόν ενεργοποιείτε μια «αναγεννητική απάντηση» από το σώμα σας ενάντια στον «εισβολέα».

Αυτή λοιπόν θα αντικαταστήσει τη ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ της πάσχουσας περιοχής με μια καινούργια μικρής διάρκειας ΟΞΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ που θα σταθεροποίηση τους ιστούς της πάσχουσας περιοχής.

 • Μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε ΜΟΝΟ χάπια Depon και παγοθεραπεία για την ανακούφιση του πόνου.

Η αύξηση του πόνου συμβαίνει λόγω της διεργασίας αναγέννησης της πάσχουσας περιοχής.

 • Τις επόμενες εβδομάδες από τη θεραπεία BMC, συχνά οι ασθενείς έχουν «καλές» και «κακές» ημέρες.

Θυμηθείτε, αυτή η θεραπεία δεν είναι ένεση κορτιζόνης που ο σκοπός της είναι: να σταματήσει άμεσα ο πόνος.

Τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μεγάλη βελτίωση θα τα αισθανθείτε 4 – 6 εβδομάδες μετά τη θεραπεία BMC.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

 • Τη ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ η πάσχουσα περιοχή πρέπει να παραμείνει σε ανάπαυση αλλά εσείς μπορείτε να ασκείτε τις καθημερινές σας δραστηριότητες.
 • Από την ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ και μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ μπορείτε σιγά-σιγά να αυξάνετε τις δραστηριότητες αλλά με προσοχή και με κριτήριο τον πόνο, όσο εσείς δεν πονάτε μπορείτε να αυξάνετε τις δραστηριότητες.
 • Κάθε 10-15 ημέρες από την θεραπεία χρειάζεται αξιολόγηση της θεραπείας κατόπιν επίσκεψης – αξιολόγησης στο ιατρείο.

Υπάρχει δε η πιθανότητα για την θεραπεία αρκετών παθήσεων σε να χρειαστείτε και 2η έγχυση της πάσχουσας περιοχής μετά από αξιολόγηση της πορείας της θεραπείας σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

[/fusion_text]